Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km215120.273
Število prebivalcev55.2712.052.496
Število zaposlenih oseb22.084729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.008,79987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.120.16490.789.676
Število moških27.2981.015.430
Število žensk27.9731.037.066
Naravni prirast2623.248
Skupni prirast4105.307
Število vrtcev25922
Število otrok v vrtcih2.14581.221
Število učencev v osnovnih šolah4.499159.701
Število dijakov (po prebivališču)2.10279.901
Število študentov (po prebivališču)2.797104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
22.692823.967
Število samozaposlenih oseb
1.90094.917
Število registriranih brezposelnih oseb
2.612110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.549,451.524,65
Število podjetij4.769169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
20.862849.825
Število osebnih avtomobilov
28.6371.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
18.338721.720