Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6512.052.496
Število zaposlenih oseb129729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)887,26987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.71190.789.676
Število moških3401.015.430
Število žensk3111.037.066
Naravni prirast-103.248
Skupni prirast-295.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih1381.221
Število učencev v osnovnih šolah41159.701
Število dijakov (po prebivališču)1479.901
Število študentov (po prebivališču)17104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
220823.967
Število samozaposlenih oseb
2794.917
Število registriranih brezposelnih oseb
41110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.341,011.524,65
Število podjetij51169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
612849.825
Število osebnih avtomobilov
3171.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
161721.720