Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km255520.273
Število prebivalcev16.4992.052.496
Število zaposlenih oseb3.999729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)862,65987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)257.47890.789.676
Število moških8.1511.015.430
Število žensk8.3481.037.066
Naravni prirast403.248
Skupni prirast25.307
Število vrtcev6922
Število otrok v vrtcih54181.221
Število učencev v osnovnih šolah1.220159.701
Število dijakov (po prebivališču)60479.901
Število študentov (po prebivališču)641104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.039823.967
Število samozaposlenih oseb
38894.917
Število registriranih brezposelnih oseb
1.432110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.291,671.524,65
Število podjetij915169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.176849.825
Število osebnih avtomobilov
7.5801.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.460721.720