Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km26920.273
Število prebivalcev6602.052.496
Število zaposlenih oseb96729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)835,94987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)16.06290.789.676
Število moških3271.015.430
Število žensk3331.037.066
Naravni prirast-73.248
Skupni prirast-245.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih1881.221
Število učencev v osnovnih šolah34159.701
Število dijakov (po prebivališču)1879.901
Število študentov (po prebivališču)43104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
252823.967
Število samozaposlenih oseb
3094.917
Število registriranih brezposelnih oseb
15110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.235,731.524,65
Število podjetij57169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
356849.825
Število osebnih avtomobilov
3591.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
129721.720