Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km27620.273
Število prebivalcev21.5662.052.496
Število zaposlenih oseb6.491729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)964,88987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)841.53190.789.676
Število moških10.8221.015.430
Število žensk10.7441.037.066
Naravni prirast33.248
Skupni prirast-1255.307
Število vrtcev7922
Število otrok v vrtcih71981.221
Število učencev v osnovnih šolah1.635159.701
Število dijakov (po prebivališču)77879.901
Število študentov (po prebivališču)866104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
8.537823.967
Število samozaposlenih oseb
46094.917
Število registriranih brezposelnih oseb
986110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.477,521.524,65
Število podjetij1.213169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
8.524849.825
Število osebnih avtomobilov
9.7961.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
8.362721.720