Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km248020.273
Število prebivalcev13.9392.052.496
Število zaposlenih oseb3.040729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)944,98987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)287.68690.789.676
Število moških6.9751.015.430
Število žensk6.9641.037.066
Naravni prirast-213.248
Skupni prirast-135.307
Število vrtcev7922
Število otrok v vrtcih43281.221
Število učencev v osnovnih šolah931159.701
Število dijakov (po prebivališču)46379.901
Število študentov (po prebivališču)690104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.639823.967
Število samozaposlenih oseb
66994.917
Število registriranih brezposelnih oseb
654110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.421,181.524,65
Število podjetij975169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.478849.825
Število osebnih avtomobilov
8.1241.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.809721.720