Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km29920.273
Število prebivalcev6.8472.052.496
Število zaposlenih oseb1.208729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)944,98987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)102.78290.789.676
Število moških3.4421.015.430
Število žensk3.4051.037.066
Naravni prirast313.248
Skupni prirast665.307
Število vrtcev6922
Število otrok v vrtcih31381.221
Število učencev v osnovnih šolah472159.701
Število dijakov (po prebivališču)26179.901
Število študentov (po prebivališču)317104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.983823.967
Število samozaposlenih oseb
32294.917
Število registriranih brezposelnih oseb
256110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.423,411.524,65
Število podjetij517169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.603849.825
Število osebnih avtomobilov
3.6761.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.228721.720