Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.4312.052.496
Število zaposlenih oseb214729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)888,27987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.16090.789.676
Število moških7051.015.430
Število žensk7261.037.066
Naravni prirast33.248
Skupni prirast-165.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih6081.221
Število učencev v osnovnih šolah174159.701
Število dijakov (po prebivališču)5679.901
Število študentov (po prebivališču)64104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
570823.967
Število samozaposlenih oseb
17594.917
Število registriranih brezposelnih oseb
77110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.307,971.524,65
Število podjetij75169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
647849.825
Število osebnih avtomobilov
7341.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
269721.720