Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km215320.273
Število prebivalcev7.2792.052.496
Število zaposlenih oseb954729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)941,49987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)76.85390.789.676
Število moških3.6141.015.430
Število žensk3.6651.037.066
Naravni prirast573.248
Skupni prirast-95.307
Število vrtcev7922
Število otrok v vrtcih41481.221
Število učencev v osnovnih šolah897159.701
Število dijakov (po prebivališču)41879.901
Število študentov (po prebivališču)398104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.005823.967
Število samozaposlenih oseb
42194.917
Število registriranih brezposelnih oseb
166110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.408,221.524,65
Število podjetij486169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.611849.825
Število osebnih avtomobilov
3.9241.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.121721.720