Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km24020.273
Število prebivalcev6.7042.052.496
Število zaposlenih oseb536729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)826,18987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)39.02290.789.676
Število moških3.2971.015.430
Število žensk3.4071.037.066
Naravni prirast123.248
Skupni prirast145.307
Število vrtcev3922
Število otrok v vrtcih25781.221
Število učencev v osnovnih šolah452159.701
Število dijakov (po prebivališču)25279.901
Število študentov (po prebivališču)328104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.770823.967
Število samozaposlenih oseb
39994.917
Število registriranih brezposelnih oseb
424110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.227,951.524,65
Število podjetij416169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.532849.825
Število osebnih avtomobilov
3.6791.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.230721.720