Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km21820.273
Število prebivalcev9732.052.496
Število zaposlenih oseb90729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)938,55987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)20.84090.789.676
Število moških4751.015.430
Število žensk4981.037.066
Naravni prirast33.248
Skupni prirast05.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih3581.221
Število učencev v osnovnih šolah106159.701
Število dijakov (po prebivališču)5079.901
Število študentov (po prebivališču)40104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
402823.967
Število samozaposlenih oseb
6994.917
Število registriranih brezposelnih oseb
38110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.428,041.524,65
Število podjetij60169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
433849.825
Število osebnih avtomobilov
5231.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
155721.720