Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km24320.273
Število prebivalcev4.3702.052.496
Število zaposlenih oseb484729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)933,34987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)38.67290.789.676
Število moških2.1831.015.430
Število žensk2.1871.037.066
Naravni prirast203.248
Skupni prirast535.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih15181.221
Število učencev v osnovnih šolah376159.701
Število dijakov (po prebivališču)15079.901
Število študentov (po prebivališču)252104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.725823.967
Število samozaposlenih oseb
15094.917
Število registriranih brezposelnih oseb
153110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.421,131.524,65
Število podjetij323169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.654849.825
Število osebnih avtomobilov
2.4151.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.378721.720