Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km21920.273
Število prebivalcev1.6382.052.496
Število zaposlenih oseb106729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)784,12987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)8.52490.789.676
Število moških8871.015.430
Število žensk7511.037.066
Naravni prirast43.248
Skupni prirast435.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih3681.221
Število učencev v osnovnih šolah0159.701
Število dijakov (po prebivališču)7279.901
Število študentov (po prebivališču)52104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
558823.967
Število samozaposlenih oseb
9894.917
Število registriranih brezposelnih oseb
101110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.142,121.524,65
Število podjetij57169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
840849.825
Število osebnih avtomobilov
7701.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
234721.720