Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km214720.273
Število prebivalcev17.0132.052.496
Število zaposlenih oseb4.308729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)882,38987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)353.25190.789.676
Število moških8.3761.015.430
Število žensk8.6371.037.066
Naravni prirast193.248
Skupni prirast-385.307
Število vrtcev5922
Število otrok v vrtcih59381.221
Število učencev v osnovnih šolah1.347159.701
Število dijakov (po prebivališču)71779.901
Število študentov (po prebivališču)889104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.893823.967
Število samozaposlenih oseb
63494.917
Število registriranih brezposelnih oseb
825110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.347,871.524,65
Število podjetij1.009169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.238849.825
Število osebnih avtomobilov
8.3471.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.058721.720