Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km211620.273
Število prebivalcev16.4122.052.496
Število zaposlenih oseb3.326729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)886,32987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)314.65590.789.676
Število moških8.1101.015.430
Število žensk8.3021.037.066
Naravni prirast683.248
Skupni prirast1245.307
Število vrtcev5922
Število otrok v vrtcih80881.221
Število učencev v osnovnih šolah1.295159.701
Število dijakov (po prebivališču)69679.901
Število študentov (po prebivališču)811104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.954823.967
Število samozaposlenih oseb
68994.917
Število registriranih brezposelnih oseb
830110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.326,561.524,65
Število podjetij1.326169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.817849.825
Število osebnih avtomobilov
8.7101.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.368721.720