Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km23520.273
Število prebivalcev1.6012.052.496
Število zaposlenih oseb62729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)836,29987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.26590.789.676
Število moških8071.015.430
Število žensk7941.037.066
Naravni prirast83.248
Skupni prirast255.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih7581.221
Število učencev v osnovnih šolah115159.701
Število dijakov (po prebivališču)8179.901
Število študentov (po prebivališču)93104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
659823.967
Število samozaposlenih oseb
13094.917
Število registriranih brezposelnih oseb
91110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.230,691.524,65
Število podjetij95169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
641849.825
Število osebnih avtomobilov
8461.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
356721.720