Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km24920.273
Število prebivalcev2.8272.052.496
Število zaposlenih oseb647729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)987,20987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)54.45190.789.676
Število moških1.6401.015.430
Število žensk1.1871.037.066
Naravni prirast73.248
Skupni prirast75.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih7981.221
Število učencev v osnovnih šolah215159.701
Število dijakov (po prebivališču)10979.901
Število študentov (po prebivališču)136104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
991823.967
Število samozaposlenih oseb
21794.917
Število registriranih brezposelnih oseb
118110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.480,271.524,65
Število podjetij163169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.145849.825
Število osebnih avtomobilov
1.2141.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
819721.720