Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km29620.273
Število prebivalcev6.8632.052.496
Število zaposlenih oseb1.378729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)930,27987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)105.87690.789.676
Število moških3.4351.015.430
Število žensk3.4281.037.066
Naravni prirast483.248
Skupni prirast1025.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih28681.221
Število učencev v osnovnih šolah598159.701
Število dijakov (po prebivališču)34279.901
Število študentov (po prebivališču)402104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.917823.967
Število samozaposlenih oseb
40094.917
Število registriranih brezposelnih oseb
302110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.396,281.524,65
Število podjetij387169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.600849.825
Število osebnih avtomobilov
3.7181.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.521721.720