Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km25820.273
Število prebivalcev1.5552.052.496
Število zaposlenih oseb99729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)903,60987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.51390.789.676
Število moških7611.015.430
Število žensk7941.037.066
Naravni prirast-213.248
Skupni prirast-315.307
Število vrtcev2922
Število otrok v vrtcih2281.221
Število učencev v osnovnih šolah73159.701
Število dijakov (po prebivališču)5379.901
Število študentov (po prebivališču)50104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
570823.967
Število samozaposlenih oseb
22594.917
Število registriranih brezposelnih oseb
118110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.342,511.524,65
Število podjetij57169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
795849.825
Število osebnih avtomobilov
7081.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
221721.720