Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.8992.052.496
Število zaposlenih oseb208729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)912,90987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)15.44290.789.676
Število moških9191.015.430
Število žensk9801.037.066
Naravni prirast13.248
Skupni prirast35.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih6381.221
Število učencev v osnovnih šolah159159.701
Število dijakov (po prebivališču)8979.901
Število študentov (po prebivališču)105104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
651823.967
Število samozaposlenih oseb
18594.917
Število registriranih brezposelnih oseb
190110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.356,211.524,65
Število podjetij111169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
817849.825
Število osebnih avtomobilov
1.0131.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
479721.720