Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km27220.273
Število prebivalcev11.0312.052.496
Število zaposlenih oseb3.803729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)798,12987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)241.15890.789.676
Število moških5.5641.015.430
Število žensk5.4671.037.066
Naravni prirast133.248
Skupni prirast-25.307
Število vrtcev4922
Število otrok v vrtcih44881.221
Število učencev v osnovnih šolah961159.701
Število dijakov (po prebivališču)44479.901
Število študentov (po prebivališču)527104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.699823.967
Število samozaposlenih oseb
57794.917
Število registriranih brezposelnih oseb
656110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.193,511.524,65
Število podjetij829169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.298849.825
Število osebnih avtomobilov
5.5821.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.991721.720