Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km21020.273
Število prebivalcev1.3562.052.496
Število zaposlenih oseb117729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)872,74987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.64990.789.676
Število moških6731.015.430
Število žensk6831.037.066
Naravni prirast-23.248
Skupni prirast-115.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih4281.221
Število učencev v osnovnih šolah95159.701
Število dijakov (po prebivališču)4179.901
Število študentov (po prebivališču)59104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
502823.967
Število samozaposlenih oseb
9494.917
Število registriranih brezposelnih oseb
79110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.315,521.524,65
Število podjetij57169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
492849.825
Število osebnih avtomobilov
6421.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
239721.720