Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km26320.273
Število prebivalcev11.5862.052.496
Število zaposlenih oseb4.598729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)972,27987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)577.19790.789.676
Število moških5.8121.015.430
Število žensk5.7741.037.066
Naravni prirast173.248
Skupni prirast-1185.307
Število vrtcev3922
Število otrok v vrtcih38881.221
Število učencev v osnovnih šolah878159.701
Število dijakov (po prebivališču)46479.901
Število študentov (po prebivališču)607104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.520823.967
Število samozaposlenih oseb
40894.917
Število registriranih brezposelnih oseb
699110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.485,851.524,65
Število podjetij787169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.520849.825
Število osebnih avtomobilov
5.7741.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.232721.720