Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km211920.273
Število prebivalcev18.9322.052.496
Število zaposlenih oseb5.699729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)896,85987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)496.55990.789.676
Število moških9.1081.015.430
Število žensk9.8241.037.066
Naravni prirast173.248
Skupni prirast765.307
Število vrtcev8922
Število otrok v vrtcih81281.221
Število učencev v osnovnih šolah1.401159.701
Število dijakov (po prebivališču)73079.901
Število študentov (po prebivališču)1.008104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
7.347823.967
Število samozaposlenih oseb
76394.917
Število registriranih brezposelnih oseb
676110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.354,801.524,65
Število podjetij1.723169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
7.144849.825
Število osebnih avtomobilov
9.8991.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.972721.720