Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km25220.273
Število prebivalcev4.4712.052.496
Število zaposlenih oseb953729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)930,16987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)84.81290.789.676
Število moških2.2201.015.430
Število žensk2.2511.037.066
Naravni prirast-43.248
Skupni prirast55.307
Število vrtcev2922
Število otrok v vrtcih13781.221
Število učencev v osnovnih šolah362159.701
Število dijakov (po prebivališču)18079.901
Število študentov (po prebivališču)240104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.790823.967
Število samozaposlenih oseb
14594.917
Število registriranih brezposelnih oseb
249110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.393,051.524,65
Število podjetij284169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.897849.825
Število osebnih avtomobilov
2.3171.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.294721.720