Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km29120.273
Število prebivalcev11.2462.052.496
Število zaposlenih oseb1.880729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)889,30987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)179.69590.789.676
Število moških5.5971.015.430
Število žensk5.6491.037.066
Naravni prirast673.248
Skupni prirast2515.307
Število vrtcev6922
Število otrok v vrtcih48281.221
Število učencev v osnovnih šolah1.007159.701
Število dijakov (po prebivališču)47979.901
Število študentov (po prebivališču)596104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.833823.967
Število samozaposlenih oseb
45494.917
Število registriranih brezposelnih oseb
407110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.346,831.524,65
Število podjetij957169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.123849.825
Število osebnih avtomobilov
5.9271.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.388721.720