Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km24520.273
Število prebivalcev17.6872.052.496
Število zaposlenih oseb5.976729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)957,92987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)379.13890.789.676
Število moških8.6431.015.430
Število žensk9.0441.037.066
Naravni prirast73.248
Skupni prirast-785.307
Število vrtcev11922
Število otrok v vrtcih61581.221
Število učencev v osnovnih šolah1.070159.701
Število dijakov (po prebivališču)48579.901
Število študentov (po prebivališču)700104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
7.233823.967
Število samozaposlenih oseb
88694.917
Število registriranih brezposelnih oseb
814110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.476,901.524,65
Število podjetij2.069169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.694849.825
Število osebnih avtomobilov
9.4121.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
8.322721.720