Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev3992.052.496
Število zaposlenih oseb40729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)636,69987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.97290.789.676
Število moških2221.015.430
Število žensk1771.037.066
Naravni prirast23.248
Skupni prirast45.307
Število vrtcev0922
Število otrok v vrtcih081.221
Število učencev v osnovnih šolah4159.701
Število dijakov (po prebivališču)879.901
Število študentov (po prebivališču)10104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
132823.967
Število samozaposlenih oseb
2494.917
Število registriranih brezposelnih oseb
17110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
883,671.524,65
Število podjetij16169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
257849.825
Število osebnih avtomobilov
1771.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
71721.720