Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev36.2452.052.496
Število zaposlenih oseb21.245729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.084,32987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.732.23790.789.676
Število moških18.1361.015.430
Število žensk18.1091.037.066
Naravni prirast1403.248
Skupni prirast895.307
Število vrtcev22922
Število otrok v vrtcih1.70281.221
Število učencev v osnovnih šolah3.161159.701
Število dijakov (po prebivališču)1.49479.901
Število študentov (po prebivališču)2.146104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
15.366823.967
Število samozaposlenih oseb
1.39094.917
Število registriranih brezposelnih oseb
1.676110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.685,341.524,65
Število podjetij2.724169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
13.620849.825
Število osebnih avtomobilov
19.7811.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
13.761721.720