Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km21320.273
Število prebivalcev6.2792.052.496
Število zaposlenih oseb932729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)868,49987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)89.39790.789.676
Število moških3.1031.015.430
Število žensk3.1761.037.066
Naravni prirast103.248
Skupni prirast1105.307
Število vrtcev2922
Število otrok v vrtcih20581.221
Število učencev v osnovnih šolah479159.701
Število dijakov (po prebivališču)25779.901
Število študentov (po prebivališču)273104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.457823.967
Število samozaposlenih oseb
24794.917
Število registriranih brezposelnih oseb
420110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.308,571.524,65
Število podjetij524169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.353849.825
Število osebnih avtomobilov
3.4631.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.630721.720