Več prihodov in prenočitev tujih turistov kot domačih

V turistične nastanitvene objekte je prišlo več tujih turistov kot domačih in tuji turisti so v njih tudi večkrat prenočili kot domači. Delež prihodov tujih turistov med vsemi prihodi turistov je znašal 62 %, delež njihovih prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v Sloveniji pa 56 %. Več prihodov domačih kot tujih turistov je bilo zabeleženih le v nastanitvenih objektih v zdraviliških krajih (60 %).

Turisti prenočijo povprečno 3-krat

Leta 2010 so vsi turisti v Sloveniji (domači in tuji) povprečno prenočili 3-krat. Največkrat so turisti v povprečju prenočili v zdraviliških krajih, in sicer 4-krat; sledili so obmorski kraji (tam so prenočili povprečno nekaj manj kot 4-krat), gorski kraji (nekaj manj kot 3-krat), v Ljubljani in mestnih občinah ter drugih krajih pa so v povprečju prenočili 2-krat.

Skupno povprečno število prenočitev domačih turistov je bilo večje (nekaj več kot 3 prenočitve) kot skupno povprečno število prenočitev tujih turistov (nekaj manj kot 3 prenočitve).

Tuji turisti so se zadrževali dalj časa kot domači turisti le v gorskih turističnih krajih (tuji 2,8 dneva, domači 2,7 dneva) in v Ljubljani (tuji 1,9 dneva, domači 1,7 dneva).

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, kolikokrat so v letu 2010 povprečno prenočili tuji turisti? Odgovor najdete na spodnji povezavi.

Povprečno število prenočitev tujih turistov, občine, Slovenija, 2010