Prihodi in prenočitve turistov v večjih turističnih krajih

V 23 občinah kar 80 % vseh prihodov turistov v državi

Večina prihodov in prenočitev turistov je bila evidentirana v občinah, v katerih so pomembnejša turistična središča. Najmanj 1 % vseh prihodov turistov v državi je bilo zabeleženih v vsaki izmed naslednjih 23 občin: Ljubljana (13 %), Piran (13 %), Bled (7 %), Brežice (6 %), Kranjska Gora (5 %), Moravske Toplice in Bohinj (vsaka po 4 %), Podčetrtek, Koper, Izola in Maribor (vsaka po 3 %), Bovec, Nova Gorica, Zreče in Ptuj, (vsaka po 2 %) ter Rogaška Slatina, Sežana, Radovljica, Kobarid, Laško, Postojna, Radenci in Veržej (vsaka po 1 %).
V naštetih občinah je bilo skupaj evidentiranih kar 80 % vseh prihodov turistov v Sloveniji.

V 22 občinah kar 84 % vseh prenočitev turistov v državi

Najmanj 1 % prenočitev turistov glede na vse prenočitve turistov v Sloveniji je prispevala vsaka izmed naslednjih 22 občin: Piran (15 %), Ljubljana (8 %), Brežice (7 %), Bled in Moravske Toplice (vsaka po 6%), Kranjska Gora (5 %), Podčetrtek, Izola, Koper in Bohinj (vsaka po 4 %), Rogaška Slatina in Zreče (vsaka po 3 %), Maribor, Bovec, Laško, Ptuj in Nova Gorica (vsaka po 2 %), Radenci, Veržej, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Radovljica (vsaka po 1 %).
V vseh naštetih občinah skupaj je bilo v letu 2010 zabeleženih 84 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji v tem letu.


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je v letu 2010 prenočilo največ turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prenočitve turistov po občinah, Slovenija, 2010