Prihodi in prenočitve turistov po skupinah (kategorijah) turističnih krajev


Največ prenočitev turistov v zdraviliških krajih

Leta 2010 je bilo v vseh turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih približno 3.006.000. prihodov turistov in približno 8.906.000 njihovih prenočitev.

Zdraviliški turizem je v Sloveniji zelo pomembna turistična dejavnost. Razširjen je predvsem v zdraviliškoturističnih središčih v občinah vzhodne Slovenije. Poleg programov zdravljenja in rehabilitacije se je v zadnjem desetletju zelo razširila dodatna ponudba (termalni zabaviščni kompleksi in storitve za dobro počutje).

Največ prenočitev turistov je bilo leta 2010 prav v zdraviliških krajih, ki ležijo v občinah Brežice, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava, Moravske Toplice, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Veržej in Zreče. V teh občinah je bilo evidentiranih skupaj 25 % vseh prihodov in 34 % vseh prenočitev turistov v državi.

V gorskih turističnih krajih 25 % vseh prihodov in 23 % vseh prenočitev turistov v državi

Gorski turistični kraji so med turisti priljubljena destinacija – v zimski sezoni za smučanje, v poletni za planinarjenje. V poletnih mesecih so ti kraji čedalje bolj  priljubljeni med ljubitelji adrenalinskih športov (čolnarjenje, rafting, soteskanje, jadralno padalstvo itd.)

Gorski turistični kraji ležijo pretežno v območju Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp,  Karavank in na območju Pohorja. V naslednjih občinah je bilo v letu 2010 skupaj evidentiranih 25 % vseh prihodov in 23 % vseh prenočitev turistov v državi: Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Črna na Koroškem, Gorje, Gornji Grad, Hoče - Slivnica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kobarid, Kranjska Gora, Ljubno, Lovrenc na Pohorju, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Nazarje, Preddvor, Prevalje, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Ruše, Slovenska Bistrica, Solčava, Tolmin, Tržič, Vitanje, Vuzenica, Železniki in Žirovnica.

V obmorskih turističnih krajih skupaj 19 % vseh prihodov in 22 % vseh prenočitev turistov v državi.

Ob kratki slovenski obali leži več turističnih krajev, ki so med turisti še posebej priljubljeni v poletni sezoni. Ti kraji ležijo na območju samo treh občin – Izola, Koper in Piran. V omenjenih obmorskih krajih je bilo v letu 2010 evidentiranih 19 % prihodov med vsemi prihodi turistov in 22 % prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v državi.

V občini Ljubljana 13 % vseh prihodov in 8 % vseh prenočitev turistov v državi

Mesto Ljubljana, prestolnica Slovenije, pritegne obiskovalce s svojimi zgodovinskimi, etničnimi, kulturnimi, naravnogeografskimi, urbanistično-arhitektonskimi in drugimi značilnostmi. V Ljubljani se v veliki meri odvija kongresni in poslovni turizem. V letu 2010 je bilo v občini Ljubljana evidentiranih kar 13 % vseh prihodov in 8 % vseh prenočitev turistov v državi.

18 % vseh prihodov in 13 % vseh prenočitev turistov v ostalih slovenskih občinah

V mestnih občinah, katerih kraji niso razvrščeni med zdraviliške, gorske ali obmorske, je bilo v letu 2010 zabeleženih 8 % vseh prihodov in 6 % vseh prenočitev turistov v državi. Te občine so: Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec in Velenje.

Vsi preostali kraji, ki niso razvrščeni v nobeno od prej omenjenih skupin turističnih krajev, so opredeljeni kot drugi kraji. Tudi ti drugi kraji v preostalih 149 občinah pritegnejo turiste, saj so privlačni zaradi naravno-geografskih danosti in družbeno-geografskih značilnosti; v teh krajih (občinah) je bilo evidentiranih 10 % vseh prihodov in 7 % vseh prenočitev turistov v državi.