Povprečna bruto plača višja od slovenskega povprečja v 9 % občin, povprečna neto plača pa v 10 % občin

Če primerjamo povprečje mesečnih bruto plač po občinah s slovenskim povprečjem, ugotovimo, da je bila povprečna bruto plača le v 19 občinah višja od povprečne bruto plače v državi. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 27 % višja od slovenskega povprečja), Ljubljana (za 18 %), Dol pri Ljubljani (za 14 %), Lukovica (za 11 %) in Novo mesto (za 11 %). V vsaki izmed preostalih 14 občin izmed teh so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Pri povprečju mesečnih neto plač je bila slika podobna; med občinami, ki so izkazovale najvišje povprečne mesečne bruto plače v letu 2010 namreč le občina Lukovica ni tudi v povprečni mesečni neto plači za 10 % presegala slovensko povprečje. Med vsemi občinami jih je 10 % imelo povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 191 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 36 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja, 3 občine med njimi pa celo za več kot 30 %. V najslabšem položaju so bile naslednje občine: Osilnica (povprečna mesečna bruto plača v občini za 46 % nižja od slovenskega povprečja), Kostanjevica na Krki (za 35 %) in Rečica ob Savinji (za 31 %).Tudi povprečne mesečne neto plače v teh občinah so bile najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 12 %, v neto znesku pa za 10 % višja od slovenskega povprečja. Obalno-kraška regija je po višini povprečne plače skoraj dosegala slovensko povprečje, medtem ko so preostale statistične regije zaostajale za tem povprečjem. Najmočneje je zaostajala notranjsko-kraška statistična regija, in sicer po višini povprečne mesečne bruto plače za 14 %, po višini povprečne mesečne neto plače pa za 12 %.  


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Če vas zanima, kakšna je bila v letu 2010 primerjava povprečja mesečnih neto plač po občinah s slovenskim povprečjem, si oglejte karto na spodnji povezavi.

Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2010
Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime 
Cerklje na Gorenjskem 127
Ljubljana 118
Dol pri Ljubljani 114
Lukovica 111
Novo mesto 111Občine z najnižjim indeksom bruto plače

Ime 
Osilnica
54
Kostanjevica na Krki
65
Rečica ob Savinji 69
Polzela       71
Starše   71