Najvišja povprečna plača dvakrat višja od najnižje

Povprečna mesečna bruto plača oziroma letno povprečje mesečnih bruto plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je leta 2010 znašala 1.495 EUR; povprečna mesečna neto plača oziroma letno povprečje mesečnih neto plač pa 967 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno bruto (1.891 EUR) in neto plačo (1.174 EUR) je v letu 2010 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Ljubljana (1.766 EUR bruto in 1.107 EUR neto) ter Dol pri Ljubljani (1.709 EUR bruto in 1.066 EUR neto).

Najnižjo povprečno bruto in neto plačo na zaposleno osebo so imele občine Osilnica (800 EUR bruto, 588 EUR neto), Kostanjevica na Krki (966 EUR bruto, 667 EUR neto) in Rečica ob Savinji (1.024 EUR bruto, 701 EUR neto).