Med delovno sposobnimi delež zaposlenih in samozaposlenih moških v vseh občinah, razen v eni, večji od deleža zaposlenih in samozaposlenih žensk

Leta 2010 je stopnja delovne aktivnosti (delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) v Sloveniji znašala za moške 64 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 53 %. V vseh občinah, razen v občini Šentrupert in v vseh statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti za moške višja od stopnje delovne aktivnosti žensk. (Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti za moške v občini Šentrupert posledica večje registracije priselitev v to občino kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 111/2007). Zakon je začel veljati konec leta 2007 in določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v tem primeru je to Zavod za prestajanje kazni Dob.)

Razlika med stopnjami je bila največja v občinah Osilnica, Kozje, Dobje, Sveti Tomaž in Gornji Petrovci. V občini Osilnica je bila stopnja delovne aktivnosti moških (60 %) za 26 odstotnih točk višja od stopnje delovne aktivnosti žensk (34 %). Precejšnjo razliko med stopnjo delovne aktivnosti moških in stopnjo delovne aktivnosti žensk – za 20 ali več odstotnih točk – so izkazovale še občine Velika Polana, Hodoš, Solčava, Šalovci, Trnovska vas, Grad in Vitanje.

Med statističnimi regijami je bila ta razlika največja v spodnjeposavski statistični regiji, in sicer je bilo tam delovno aktivnih 65,7 % moških in 51,3 % žensk; razlika je tako znašala 14,4 odstotne točke.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Brda, Kobarid, Šempeter – Vrtojba in Črna na Koroškem (v vseh manj kot 5 odstotnih točk).

Regionalna primerjava delovne aktivnosti po spolu pokaže največjo izenačenost v zasavski statistični regiji, in sicer je tam znašala stopnja delovne aktivnosti za moške 60,0 %, stopnja delovne aktivnosti za ženske pa 52,1 %; razlika med stopnjama po spolu je tako znašala 7,9 odstotne točke.


Poišči ime ali šifro občine iz karteStopnjo delovne aktivnosti za moške v letu 2010 si lahko ogledate na karti na spodnji povezavi.

Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2010