Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb višji od povprečja v 94 občinah

Stopnja delovne aktivnosti je leta 2010 na ravni Slovenije znašala 58,8 %; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj manj kot 59 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih in samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci v starosti 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 94 občin ali 45 % vseh občin. Najvišji delež so dosegle občine Loška dolina (68 %), Šmarješke Toplice in Cerkno (vsaka s 67 %). Prva sodi v notranjsko-kraško statistično regijo in tudi v tej regiji je bil delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami najvišji (63 %).

Nižje vrednosti deleža delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (pod 58,8 %) je imelo 114 občin ali dobrih 54 % vseh občin. Najnižjo vrednost sta izkazovali občini Kuzma (38 %) in Rogašovci (41 %). Obe sodita v pomursko statistično regijo in tudi ta je bila glede na delež delovne aktivnosti med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami na zadnjem mestu (53 %).


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime  %
Loška dolina 67,7
Šmarješke Toplice 66,9
Cerkno 66,7
Komenda 66,3
Horjul 66,0Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime    %
Kuzma 37,8
Rogašovci 41,4
Cankova 48,2
Ribnica na Pohorju  48,3
Osilnica  48,8