Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v večini občin višja od stopnje registrirane brezposelnosti za moške

Prav tako kot pri delovni aktivnosti prebivalstva so velike razlike med moškimi in ženskami tudi pri brezposelnosti. V večini občin – približno v 81 % vseh občin – je bila stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v letu 2010 višja kot stopnja registrirane brezposelnosti za moške. Na ravni Slovenije je ta razlika znašala 1,5 odstotne točke. Na ravni občin pa je bila ta razlika največja – nad 10 odstotnih točk – v sedmih slovenskih občinah: Velika Polana, Šalovci, Odranci, Hodoš, Podvelka, Rogašovci in Črenšovci. Razlika je bila največja v občini Velika Polana (in sicer je bila tam stopnja registrirane brezposelnosti za ženske 28,3-odstotna, za moške pa 15,0-odstotna), v občini Šalovci (za ženske: 26,9 %; za moške: 13,8 %) in v občini Odranci (za ženske: 25,3 %; za moške: 12,4 %).

Le v 36 občinah je bil delež brezposelnih žensk med vsemi aktivnimi ženskami nižji od deleža brezposelnih moških med vsemi aktivnimi moškimi. Razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in stopnjo registrirane brezposelnosti za moške je bila največja v občinah Straža (5,9 % za ženske, 9,6 % za moške), Kobarid (8,3 % za ženske, 10,6 % za moške) in Središče ob Dravi (10,6 % za ženske, 12,9 % za moške). Sledile so občine Loški Potok, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Komen in Cerkno, kjer je razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in stopnjo registrirane brezposelnosti za moške znašala več kot 1 odstotno točko.

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni statističnih regij je bila z izjemo osrednje slovenske statistične regije v vseh statističnih regijah za ženske višja kot za moške. Največja razlika med spoloma v vrednosti tega kazalnika je bila izkazana v pomurski statistični regiji (za ženske višja za 5,7 odstotne točke). V osrednjeslovenski regiji pa je delež registriranih brezposelnih moških celo presegel delež brezposelnih žensk, in sicer za 0,4 odstotne točke.


Poišči ime ali šifro občine iz karte