Stopnja registrirane brezposelnosti v 32 občinah več kot 15-odstotna, v 4 občinah manj kot 5-odstotna

V letu 2010 je na ravni Slovenije delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (tj. stopnja registrirane brezposelnosti) znašal 10,7 %. Registriranih brezposelnih oseb je bilo 100.504. Delež registriranih brezposelnih moških (10,1 %) je bil nižji kot delež registriranih brezposelnih žensk (11,6 %).

Višjo stopnjo registrirane brezposelnosti od slovenskega povprečja je v tem letu izkazovalo nekaj več kot polovica občin (106 občin). Večina občin z najvišjimi vrednostmi tega kazalnika je sodila v vzhodno oz. severovzhodno Slovenijo. Z najvišjo brezposelnostjo so se leta 2010 spopadale občine Rogašovci (26,9 %), Cankova (24,9 %), Kuzma (23,7 %). Z več kot 20-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti so se spopadale tudi občine Dobrovnik, Tišina, Črenšovci, Lendava, Turnišče, Kobilje, Velika Polana, Murska Sobota in Puconci - vse sodijo v pomursko statistično regijo. V pomurski statistični regiji je bil tako v letu 2010 delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom največji oz. stopnja registrirane brezposelnosti je bila tam najvišja (19,0-odstotna).

Med ekonomsko bolj razvite dele države sodijo občine, ki ležijo v osrednji in zahodni Sloveniji; tam so tudi stopnje registrirane brezposelnosti praviloma nižje. V 4 občinah, to je v 2 % vseh občin, je bila stopnja registrirane brezposelnosti manj kot 5-odstotna. Najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti so imele občine Železniki (4,1 %), Cerkno (4,4 %), Šmarješke Toplice (4,6 %) in Bohinj (4,9 %). Med statističnimi regijami je imela najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti obalno-kraška statistična regija (7,9 %).


Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah je bila v letu 2010 stopnja brezposelnosti za ženske najvišja, za moške pa najnižja? Oglejte si karti na spodnjih povezavah.

Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske, občine, Slovenija, 2010

Stopnja registrirane brezposelnosti za moške, občine, Slovenija, 2010
Občine z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime  %
Rogašovci 26,9
Cankova 24,9
Kuzma 23,7
Dobrovnik  22,6
Tišina  22,2Občine z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime %
Železniki  4,1
Cerkno 4,4
Šmarješke Toplice 4,6
Bohinj 4,9
Žiri  5,2