Približno polovica občin z nadpovprečnim deležem aktivnih prebivalcev

Leta 2010 je bilo v Sloveniji med osebami v starosti od 15 do 64 let 66 % aktivnih prebivalcev (tj. delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb). Višji delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. stopnjo aktivnosti) od slovenskega povprečja so v tem letu imele 103 občine oziroma 49 % vseh občin. Razlika med najvišjo in najnižjo stopnjo aktivnosti po občinah je znašala 24 odstotnih točk. Stopnja aktivnosti je bila najvišja v občinah Loška dolina, Kostanjevica na Krki, Bloke in Komenda (v vsaki je bila stopnja aktivnosti višja od 71 %). Stopnjo aktivnosti nad 70 % so imele še občine Ivančna Gorica, Cerknica, Trebnje in Šmarješke Toplice.

Med statističnimi regijami je imela najvišji delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci notranjsko-kraška statistična regija (69 %).

Najnižjo stopnjo aktivnosti je izkazovala občina Kuzma (50 %). Sledile so občine Šentrupert (54 %), Dornava (56 %), Rogašovci (57 %) in Črna na Koroškem (57 %). Stopnja aktivnosti med statističnimi regijami je bila najnižja v zasavski statistični regiji, in sicer 64-odstotna.


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je bila v letu 2010 stopnja aktivnosti najnižja za ženske in v katerih občinah najvišja za moške? Oglejte si karti na spodnjih povezavah.

Stopnja aktivnosti za ženske, občine, Slovenija, 2010

Stopnja aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2010