S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je konec leta 2010 obsegal nekaj več kot 844.000 stanovanj. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih. Vsako 7. stanovanje v državi se nahaja v občini Ljubljana; ob koncu leta 2010 je bilo namreč v tej občini že skoraj 121.000 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina ima 52.600 stanovanj in je po številu stanovanj druga v državi. Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer konec leta 2010 le 148 stanovanj, občina Solčava 222, občina Osilnica 231, občina Jezersko 299 in občina Kobilje prav tako 299 stanovanj.

Število stanovanj, preračunano na 1.000 prebivalcev, je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 412 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 899 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni – povedano nekoliko drugače –, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje kot povprečno v Sloveniji še v mnogih drugih občinah, na primer v občini Kranjska gora (667 stanovanj na 1.000 prebivalcev), v občini Bovec (656), v občini Cirkulane (608) in v občini Bohinj (600). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime   
Kostel  899
Kranjska Gora 667
Bovec 656
Cirkulane

608

Bohinj

    600
Občine z najmanjšim številom
stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime 
Odranci 301
Horjul 308
Lukovica  322
Šenčur 323
Vodice 323