Vsako drugo stanovanje v Sloveniji ima najmanj tri sobe

V stanovanjskem skladu države prevladujejo stanovanja s tremi ali več sobami – takih stanovanj je bilo ob koncu leta 2010 55 %; dvosobnih stanovanj je bilo 31 %, enosobnih pa le 14 %. Sorazmerno največ (okrog četrtino) enosobnih stanovanj so v letu 2010 imele občine Makole, Zavrč, Straža, Cirkulane in Šmarješke Toplice; sorazmerno najmanj (manj kot 5 %) enosobnih stanovanj pa so imele občine Odranci, Naklo, Tišina, Komen, Log – Dragomer in Veržej. Dvosobna stanovanja so leta 2010 prevladovala le v manjšem delu občin, in sicer v občinah Zavrč, Jesenice, Podlehnik, Cirkulane in Štore, (v teh občinah je bilo, z izjemo občine Cirkulane, dvosobnih več kot 40 % vseh stanovanj). Sorazmerno največ stanovanj z najmanj tremi sobami (tri ali več) so imele občine Odranci, Log - Dragomer, Tišina, Brda, Žirovnica in Vodice (več kot tri četrtine). Med statističnimi regijami je po deležu stanovanj z najmanj tremi sobami izstopala goriška statistična regija, in sicer sta imeli tam vsaj tri sobe skoraj dve tretjini stanovanj. Po deležu enosobnih stanovanj pa je bila prva zasavska statistična regija; tam je imelo samo eno sobo 18 % vseh stanovanj.


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v kateri občini je bilo v letu 2010 največ enosobnih in dvosobnih stanovanj? Odgovore poiščite na spodnjih povezavah.

Dvosobna stanovanja, stanovanjski sklad, občine, Slovenija, 31. 12. 2010 
Enosobna stanovanja, stanovanjski sklad, občine, Slovenija, 31. 12. 2010
Občine z največjim deležem tri- ali večsobnih stanovanj
Ime %
Odranci 79
Log - Dragomer 77
Tišina 77
Brda  76
Žirovnica 76Občine z najmanjšim deležem tri- ali večsobnih stanovanj
Ime  %
Zavrč 32
Cirkulane 37
Podlehnik 37
Črna na Koroškem 39
Jesenice 39