Na podeželju prostornejša stanovanja

Povprečna površina stanovanj v Sloveniji je konec leta 2010 znašala nekaj manj kot 78 m2.  Razlike med regijami, še bolj pa lokalne razlike v povprečni površini stanovanj so precejšnje. Med regijami je bila po povprečni površini stanovanj prva pomurska statistična regija, in sicer z vrednostjo 87 m2. Občine z največjo povprečno površino stanovanj so bile konec leta 2010 Odranci (129 m2), Velika Polana (112 m2), Turnišče (104 m2), Vodice (103 m2) in Log - Dragomer (102 m2). Najmanjša stanovanja so bila značilnost zasavske statistične regije, in sicer je bila povprečna površina tamkajšnjih stanovanj 67 m2. Med občinami z najmanjšimi povprečnimi površinami stanovanj je bilo po podatkih s konca leta 2010 največ občin iz severovzhodnega dela Slovenije: Cirkulane (60 m2), Podlehnik (61 m2), Hrastnik (62 m2), Zavrč (63 m2), Makole (64 m2) in Trbovlje (64 m2).


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjo povprečno površino stanovanj
Ime  m2
Odranci 129
Velika Polana 112
Turnišče 104
Vodice 103
Log - Dragomer 102Občine z najmanjšo povprečno površino stanovanj
Ime     m2
Cirkulane 60
Podlehnik 61
Hrastnik 62
Zavrč 63
Makole 64