V domu za starejše biva povprečno vsak 123. prebivalec Slovenije

Oskrbovanci so zaradi različne razpoložljivosti nastanitvenih zmogljivosti domov za starejše lahko nastanjeni tudi zunaj občine stalnega prebivališča ali v katerem koli domu za starejše v državi.

Ob koncu leta 2010 je v domovih za starejše bivalo povprečno 8 oskrbovancev na 1.000 prebivalcev v državi. Več oskrbovancev od tega povprečja glede na občino prebivališča pred vstopom v dom za starejše je bilo v 67 občinah. 10 ali več oskrbovancev na 1.000 prebivalcev je imelo 27 občin. Največ, in sicer 15 ali več oskrbovancev na 1.000 prebivalcev so imele občine Kostel (21), Loški Potok (19), Makole (17) in Tolmin (15).

Največ oskrbovancev na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami je imela zasavska statistična regija, in sicer 12.

50 občin je imelo manj kot 5 oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev. Najmanj oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev so imele občine Sveti Andraž v Slov. goricah (0,8), Železniki in Gorenja vas - Poljane (vsaka po 1,6), Sveta Ana (1,7) in Sveta Trojica v Slov. goricah (1,9).

Na ravni statističnih regij so imele povprečno najmanj oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev občine gorenjske statistične regije, in sicer 6.


Poišči ime ali šifro občine iz karte