Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva uveljavilo okoli 13.000 upravičencev

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je leta 2010 uveljavilo okoli 13.000 upravičencev, to je približno 16 upravičencev na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji. Več kot toliko jih je bilo v 95 občinah, med temi pa največ, več kot 30 na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev, v občinah Luče (35), v občinah Gorenja vas - Poljane in Ljubno (v vsaki po 34), Prevalje (32),  Gornji Grad (31), ter Komenda (nekaj nad 30). Najmanj upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev pa je bilo večinoma v občinah pomurske in podravske statistične regije: v občinah Cankova in Turnišče (v vsaki po 2), Odranci (3), v občinah Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šalovci in Velika Polana pa po 4 upravičenci. V dveh majhnih in prebivalstveno šibkih občinah – Hodoš in Osilnica – v tem letu ni bilo nobenega upravičenca do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

 
Poišči ime ali šifro občine iz karte