Vsak 22. prebivalec Slovenije prejema vsaj eno vrsto denarne socialne pomoči

Denarna socialna pomoč je pomoč, ki se dodeli tistim prebivalcem, ki si ne morejo sami zagotoviti preživetja z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja ali iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati, ali na drug način.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu govorimo o štirih vrstah denarnih socialnih pomoči: denarna socialna pomoč – za obdobje, denarna socialna pomoč – trajna, izredna denarna socialna pomoč – za obdobje, izredna denarna socialna pomoč – enkratna.

Leta 2010 je bilo v Sloveniji približno 94.000 prejemnikov vsaj ene vrste denarne socialne pomoči. Število prejemnikov denarnih socialnih pomoči se od občine do občine zelo razlikuje. Na ravni Slovenije je bilo na vsakih 1.000 prebivalcev kar 46 prejemnikov vsaj ene vrste denarne socialne pomoči oziroma – izračunano drugače – vsak 22. prebivalec je prejemal vsaj eno vrsto denarne socialne pomoči.

V nekoliko več kot polovici vseh slovenskih občin je bilo število prejemnikov denarnih socialnih pomoči, preračunano na 1.000 prebivalcev, večje od slovenskega povprečja. Največje število prejemnikov teh sredstev na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Lendava (106), Dobrovnik (105) in Rogašovci (104).

Geografsko gledano je bilo največ prejemnikov denarnih socialnih pomoči na 1.000 prebivalcev v občinah vzhodnega dela države, torej v pomurski statistični regiji (77 na 1.000 prebivalcev) in podravski statistični regiji  (71 na 1.000 prebivalcev). V občinah in statističnih regijah zahodne Slovenije pa je bilo prejemnikov takih pomoči manj. V približno vsaki osmi občini (v 28 občinah) je bilo povprečno manj kot 20 prejemnikov denarnih socialnih pomoči na 1.000 prebivalcev; najmanj prejemnikov je bilo v občinah Horjul (7), Dobrova - Polhov Gradec (9), Škofljica (10) ter v občinah Brezovica in Žiri (v vsaki po 11).

Gorenjska in goriška statistična regija sta imeli med regijami najmanj prejemnikov denarnih socialnih pomoči na 1.000 prebivalcev, in sicer vsaka po 26.


Poišči ime ali šifro občine iz karte