Vsak 25. prebivalec Slovenije je tuji državljan

Sredi leta 2010 je v Sloveniji prebivalo 1.966.028 državljanov Republike Slovenije in 83.233 tujih državljanov. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je tako znašal 4,1 %.

V 25 občinah je sredi leta 2010 znašal delež tujih državljanov 5 % ali več. Največji delež tujih državljanov so imele občine Zavrč (9,7 %), Izola (9,5 %), Sežana (9,0 %), Osilnica (8,9 %), Loška dolina (8,2 %), Divača (7,6 %), Koper (7,6 %), Ljubljana (7,2 %) in Piran (7,1 %). Statistična regija z največjim deležem tujih državljanov med prebivalci je bila obalno-kraška regija (7,8 %).

V 56 občinah je bil delež tujih državljanov nižji od 1 %. Najnižje deleže tujih državljanov v prebivalstvu so imele občine (z izjemo občin Dobje in Solčava) v severovzhodni Sloveniji – Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Velika Polana, Žetale, Cankova, Dobje, Sveti Tomaž in Solčava (vsaka manj kot 0,3 %). Med statističnimi regijami je v primerjavi z drugimi regijami Slovenije pomurska statistična regija izkazovala najnižji delež tujih državljanov, in sicer je bilo v prebivalstvu regije le 0,9 % tujih državljanov.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte