Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2010 je v Sloveniji živelo 2.049.261 prebivalcev oziroma 0,3 % več kot sredi leta 2009. Prebivalstvo Slovenije je sestavljalo 1.034.545 žensk in 1.014.716 moških.

Leta 2010 se je v primerjavi z letom poprej število prebivalcev povečalo v 132 občinah, v 75 občinah je prebivalstvo upadlo, v treh občinah pa je ostalo nespremenjeno.

 

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Občine z največjim številom prebivalcev
Ime 
Ljubljana 280.080
Maribor 111.704
Kranj 54.884
Koper 52.548
Celje 48.776Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime 

 

Hodoš 312
Osilnica 404
Solčava 518
Kobilje 610
Kostel 661