Moški so v povprečju mlajši od žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2010 znašala 41,6 leta. Moški so bili v povprečju stari 39,9 leta, ženske pa 43,2 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice rojene v letu 2010  znašalo 82,7 leta, za dečke pa za nekaj več kot 6 (6,4) let manj.

V letu 2010 so bili v povprečju najstarejši prebivalci občine Kostel (48,8 leta), sledili so jim prebivalci občin Osilnica (48,5 leta) in Šalovci (45,9 leta). Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz občin, ki so bile v statistični regiji jugovzhodna Slovenija in v pomurski statistični regiji, so v tem letu najvišjo povprečno starost prebivalstva izkazovale goriška, obalno-kraška in zasavska statistična regija, s povprečno starostjo prebivalstva nekaj manj kot 43 let.

Le v 17 % oziroma v 35 občinah je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Gorenja vas - Poljane, Komenda, Benedikt, Moravče in Škocjan; in sicer je bilo prebivalstvo v teh občinah v povprečju staro manj kot 38 let.

Med statističnimi regijami sta najnižjo povprečno starost oz. najmlajše prebivalstvo (s povprečno starostjo prebivalstva pod 41 let) v letu 2010 izkazovali statistični regiji jugovzhodna Slovenija in osrednjeslovenska statistična regija.

V vseh občinah in statističnih regijah so bile ženske v povprečju starejše od moških. Največja razlika je bila v občinah Kuzma in Solčava, kjer so bile ženske v povprečju starejše od moških za 6 let, in v zasavski statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju za skoraj 4 leta starejše od moški. Najmanjša razlika med spoloma je bila izkazana v občini Muta, kjer so bile ženske le za 1 leto starejše od moških in v koroški statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju za nekaj manj kot 3 leta starejše od moških.

 

 


Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah so bile v letu 2010 ženske v povprečju najstarejše, moški pa najmlajši? Odgovore najdete na spodnjih kartah.

Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 2010

Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 2010
Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
Ime Leta
Kostel 48,8
Osilnica 48,5
Šalovci  45,9
Gornji Petrovci 45,7
Hodoš 45,4Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
Ime Leta
Gorenja vas - Poljane 37,0
Komenda 37,2
Benedikt 37,5
Moravče  37,6
Škocjan  37,9