Skupni prirast pozitiven v 114 občinah, v 96 negativen

Skupni prirast – to je naravni in selitveni prirast skupaj – je leta 2010 za Slovenijo znašal 1,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Pozitiven je bil izključno zaradi pozitivnega naravnega prirasta, saj je bil selitveni prirast na ravni države negativen. Med 210. občinami jih je imelo pozitivni skupni prirast 114; te občine so večinoma imele pozitivni naravni in tudi selitveni prirast. Največji skupni prirast, z vrednostmi nad 30 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, so imele občine Škofljica, Tabor in Prebold.

V 96 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Kuzma, Veržej in Sveti Jurij v Slovenskih goricah; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Skupni prirast prebivalstva je bil največji v osrednjeslovenski statistični regiji (6,7 prebivalca na 1.000 prebivalcev); zasavska statistična regija pa je imela najbolj negativni skupni prirast, in sicer –11,1 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

 

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Škofljica 52,6
Tabor 47,3
Prebold 37,2
Brezovica 29,7
Komenda 26,0Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Kuzma -33,0
Veržej  -22,3
Sveti Jurij v Slov. goricah  -20,9
Škocjan  -19,4
Trbovlje -16,8